executeurschap alsnog weigeren en nalatenschap verwerpen


10 juni 2005

Vraag nummer: 9286  (oude nummer: 6016)

Mijn moeder is overleden en heeft mij tot executeur benoemd. Volgens de notaris ben ik gevolmachtigd de boedel te beheren, maar niet te liquideren. Ik heb voor alles toestemming van mijn zuster nodig. Onze verstandhouding is zeer slecht en zij reageerd op geen enkel voorstel om de nalatenschap af te wikkelen. Voor mij brengt dat een grote hoeveelheid stress met zich mee. Kan ik alsnog het executerschap weigeren? En is het mogelijk om alsnog de nalatenschap te weigeren. Mijn rust is mij een hoop waard.

Antwoord:

Geachte heer,

Het executeurschap hoeft u niet te aanvaarden. Liquideren kan trouwens over het algemeen wel als het ter betaling van schulden is. Voor dat laatste wordt er een ruim standpunt ingenomen. Uiteraard moet deze bevoegdheid wel ingesloten zitten in de benoeming, maar nogmaals u hoeft niet te aanvaarden.

Ook kunt u uiteraard verwerpen als u nog niet aanvaard heeft. Het erfdeel zakt dan wel door naar uw kinderen (vzv aanwezig).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn