redelijke vergoeding ET


17 mei 2007

Vraag nummer: 11030  (oude nummer: 9209)

Ik ben benoemd tot testamenteur executair in het testament bij mijn tante, ik heb het aanvaard en vol goede moed begonnen. Ondertussen ben ik ziek geworden en mocht van de ene op de andere dag niets meer doen. Nu heeft mijn vader de werkzaamheden voortgezet onder mijn toezient oog. Omdat er toch heel veel uren werk in zitten wil ik hem een redelijke vergoeding geven maar weet u misschien hoeveel dat is per uur, zodat ik niet straks in de problemen kom. Mijn tante heeft alles nagelaten aan de nederlandse kankerstichting.
bij voorbaat dank,
vriendelijke groet,
annemarie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het stuk (testament?) waarin de benoeming staat zal ook moeten staan of de executeur loon krijgt en zo ja hoe hoog en of de executeur een ander in zijn/haar plaats kan stellen. Ik zou dus de benoeming er nog een keer op naslaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.