informatieplicht executeurs


15 januari 2007

Vraag nummer: 10771  (oude nummer: 8696)

Zijn executeurs verplicht om zelf of namens hen hun indiensttreden en beheren van de nalatenschap aan de erfgenamen kenbaar te maken? En als zij dit niet doen en zonder boedelvolmacht delen van de nalatenschap verkopen, wat zijn dan de consequenties ervan voor de rechtsgeldigheid van verkoopacties? consequenties ervan

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik adviseer executeur wel de erfgenamen op de hoogte te stellen van hun executeurschap en het erfgenaamschap. Erfgenamen kunnen dan namelijk nog reageren op hun erfgenaamschap en dan weet de executeur ook aan wie hij rekening en verantwoording moet afleggen.

Het is overigens niet zo dat in alle gevallen executeur alle goederen van de nalatenschap kunnen verkopen. Veel hangt af van de gegeven bevoegdheden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.