Labiele erfgenaam vs executeur


7 december 2003

Vraag nummer: 8231  (oude nummer: 3545)

Ik ben executeur. Een van de erfgenamen frustreert voortdurend de afhandeling door mij, terwijl ze daarin wel heeft berust.
Normaal contact met haar is onmogelijk.
Het probleem is dat ze labiel is en psychiatrisch niet 100%, maar toch supergehaaid.
Zij is de enige reden dat de overledene mij als executeur wilde.

Nu krijg ik b.v. maar geen bewijs of ze aan de voorwaarden uit het testament voldoet om in de nalatenschap te delen.
Ook geeft ze geen compleet antwoord op vragen zoals wat ze uit de boedel in bezit heeft en of ze een legaat wat ze moet inbrengen nu wel of niet accepteert en dus inbrengt. Elke formele vraag doet ze af met een dooddoener. Ook heeft ze ons al een paar keer bewust op kosten gejaagd.

Ik heb meerdere aangetekende brieven gestuurd, waar geen antwoord op komt. Dan schakelt zij zelf ineens een advocaat in, die aandringt op verdeling en dreigt met procedures.
Dezelfde vragen aan haar advocaat gesteld levert ook weer niets op, hij belooft er steeds op terug te komen maar reageert uiteindelijk helemaal niet meer.

Dan, maanden later, schrijft ze ineens zelf weer dat ze een mediator wil die de boel afhandelt, op kosten van de nalatenschap.
Maar de andere 2 erfgenamen zijn het daarmee niet eens, want dat leidt weer tot onnodige en hoge extra kosten.
Ik ben juist vanwege haar als executeur aangesteld en dat kan ze niet hebben.

Wat kan ik nu doen? Mag ik verlangen dat haar advocaat antwoord geeft op mijn vragen?
Heb ik kans als ik de rechter vraag om een onzijdige persoon voor haar te laten aanwijzen?

Antwoord:

Geachte heer,

Van belang is vast te stellen over welke kwesties u haar (mening) nodig heeft. Deze kwesties zet u op een rijtje en werkt ze één voor één af.

Is er sprake van een voorwaardelijk erfgenaamschap en wordt niet voldaan aan die voorwaarde, dan kan het erfgenaamschap vervallen. Via de rechter zou u dit kunnen laten vast stellen, dan wel haar via de rechter een termijn stellen om antwoord te geven op uw vragen (eerder genoemde kwesties). Uiteraard met vermelding van de sancties indien zij niet aan haar verplichtingen voldoet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.