legaat melden door notaris


25 juli 2005

Vraag nummer: 9410  (oude nummer: 6258)

Is een notaris verplicht om degene die een legaat is toegekend in een testament deze persoon hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen ? Kan dit via een executeur?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De meningen zijn verdeeld over het antwoord op uw vraag. Als een notaris een verklaring van executele opstelt doet hij strikt genomen niet meer dan dat. De executeur moet inderdaad de erfgenamen en legatarissen aanschrijven. In sommige gevallen kan ik mee voorstellen dat de notaris een wat activere rol heeft, maar de grenzen zijn zeer onduidelijk (op dit moment).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.