machtiging kinderen


7 januari 2004

Vraag nummer: 8330  (oude nummer: 3710)

Ik wil 2 van mijn 5 kinderen machtigen om alles te regelen en verzekeringen te innen. kan dat met een zelfgeschreven codicil ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een machtiging heeft slechts zin gedurende uw leven. Door uw overlijden vervallen ook alle door u afgegeven volmachten. Mij lijkt het het beste dat u de betreffende twee kinderen in een testament aanwijst als executeur en daarbij een omschrijving van hun taken en bevoegdheden heeft. De benoeming van een exectuteur kan niet in een codicil.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.