vergoeding executeur testamentair


23 november 2003

Vraag nummer: 8185  (oude nummer: 3436)

Wat is de vergoeding voor de executeur testamentair na 1 jan 2003 onder het nieuwe recht?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet is het loon van een executeur één procent van de waarde van de nalatenschap (tegoeden minus schulden).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.