Duur van de verantwoordelijkheid van de testament executeur


26 november 2015

Vraag nummer: 44366

Dat een executeur verantwoordelijk is t/m oplevering aan de kantonrechter is duidelijk.

Vraag 1) Is een executeur verantwoordelijkheid schuldig aan een erfgenaam, welke de executeur links laat liggen.
Vraag 2) Kan hij op basis meerderheid beslissen.
Vraag 3) Ik heb bij een erfenis t/m 2012 schriftelijke rapportage gehad en daarna niet meer. Wat is daaraan te doen?
Vraag 4 Hij heeft in die periode al 65000 euro salaris genoten en wellicht tot nu toe 125000. Hoe kan ik dat openbreken?
Vraag 5) Is de testamenteur
ook nog verantwoordelijk nadat hij het heeft opgeleverd aan kantonrechter
vraag 6) Heeft een erfgenaam de mogelijkheid om met "hoor en wederhoor" te spreken met een rechter-commissaris van het kantongerecht. En hoe kom ik erachter welke rechter dat is eventueel?
Vraag 7) Is er een mogelijkheid
om een opgelopen schade veroorzaakt door de executeur te verhalen bij hem?

Antwoord:

Geachte heer,

De wet geeft aan dat de executeur aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak moet geven.
Is er één executeur dat voert die ene person (uiteraard) zelfstandig alle betreffende bevoegdheden uit. Zijn er twee of meer executeur, dan kan ieder van hen alle bevoegdheden uitoefenen, tenzij de erflater anders heft bepaald.
Voor het overage is de inhoud van het testament van belang.
Voor het verhalen van schade ed verwijs ik u naar een notaris of een advocaat. Deze rubriek leent zich daar niet voor.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.