gang van zaken na overlijden/afwikkeling testament


5 december 2009

Vraag nummer: 13265  (oude nummer: 14506)

Geachte Heer en/of Mevrouw,

De oom van mijn moeder is een aantal maanden geleden overleden. Mijn moeder is een van de erfgenamen. Er is een executeur testamentair benoemt.
Mijn vragen:
-Hoort mijn moeder een officieel bericht te ontvangen erfgenaam te zijn?
-Hoort mijn moeder inzage in het testament te krijgen?
-Hoort mijn moeder een overzicht te krijgen over de financiële zaken?

De echtgenoot van de oom leeft nog.
-Gebeuren deze (officiële)handelingen pas ná het eindigen van het vruchtgebruik van de echtgenoot?

Het gaat mij om de officiële handelingen die gepaard gaan met het erfgenaam zijn, buiten de executeur testamentair om.
Hieruit de volgende vraag:
-Welke informatie hoort mijn moeder te ontvangen, buiten de informatie van de executeur testamentair?
Wij weten helemaal niets. Niets over het testament en daarmee de bevoegdheden van de executeur, niets over de inboedel, we hebben niets zwart op wit erfgenaam te zijn en ook de naam van de notaris is ons niet bekend. Ondertussen wordt er grond verkocht(onder valse redenen), kosten gemaakt en is de auto van de tante toegeëigend door de executeur.
-Is dit mogelijk zonder inzicht/overleg/inspraak van de overige 7 erfgenamen?
-Is het de normale gang van zaken dat een erfgenaam nergens iets van weet of inzicht heeft? Ook wanneer de executeur alle beslissingsrecht heeft?
Welnu, mijn laatste vraag;
-Wanneer het de enige officiële weg is, de executeur om het testament te vragen;
Welke reden kunnen wij het beste hiervoor aangeven, zonder de executeur het gevoel te geven hem te willen controleren? Bijvoorbeeld om fiscale redenen? Mocht dat een optie zijn, welke?
Wij hebben het goede vertrouwen dat de executeur juist handelt en willen hem geen verkeerd signaal afgeven. Ligt gevoelig onder familie, zoals u hoogstwaarschijnlijk weet uit ervaring.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Met Vriendelijke Groeten,
G.Jansen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er (rechtgeldig) een executeur is benoemd, dan zal deze doorgaans via de notaris een verklaring van executele opvragen. Daarmee kan de executeur aantonen bevoegd te zijn. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen, dus hij moet wel weten namens wie hij handelt en aan wie hij rekening en verantwoording moet afleggen. De executeur zal dus lijkt mij in die zin de erfgenamen op de hoogte stellen.

Iedere belanghebbende heeft in beginsel recht op inzage in het testament. Mij lijkt het dus dat de executeur ook inzage moet geven over in ieder geval dat gedeelte wat van belang is. De executeur treedt op namens de erfgenamen, maar het hangt van de tekst van het testament af welke bevoegdheden de executeur heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn