rol executeur versus bewindvoerder


17 maart 2005

Vraag nummer: 9146  (oude nummer: 5723)

zus overleden(34) dochter 14 over, geen vader sinds 8 jr te bekennen doch deze heeft dochter wel erkend, vader geheel oncapabel.. ex tante krijgt kind en is bewindvoerder over kind en testamentair vrij om met vrijgekomen vermogen te werken. kan bewindvoerder zich reeds 1week na overlijden met taken executeur bemoeien of dient deze te wachten op overdracht door executeur en dan de baas zijn over t vermogen . leeftijd moeder van overledene 61 jr en testamntair tot executeur (2de graad) benoemd . ps huis is nu hypotheekvrij en overgebelven kind van 14 heeft alles geerft

Antwoord:

Geachte heer,

De executeur (mits juist benoemd en met de goede bevoegdheden) vertegenwoordigd de erfgenaam en wikkelt de nalatenschap af. Mij lijkt dat de bewindvoeder pas in beeld komt als de bevoegdheid van de executeur eindigt of er geheel of gedeeltelijk niet is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn