Executeur vrijgesteld van overleg


12 juli 2011

Vraag nummer: 25291  (oude nummer: 16875)

In het testament van mijn vader is mijn broer benoemd tot uitvoerder. Expliciet is vermeld dat hij vrij van verplichting is gesteld om ter zake overleg te voeren met overige erfgenamen. Mag hij dan zomaar het huis leeghalen en hoeft er geen boedellijst te komen? Is hij ook niet verplicht ons financiele overzichten van bankrekeningen te verstrekken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan dat vanaf deze plaats niet vaststellen. het beste kunt u nadere informatie vragen aan de notaris die het testament heeft opgesteld. Overigens is er doorgaans wel 'gewoon' de verplichting tot het geven van informatie. De vraag is meestal of de executeur bevoegd is tot verkoop van goederen van de nalatenschap (anders dan om schulden van de nalatenschap te voldoen) en of er overleg daarover gepleegd moet worden. In de benoeming staat doorgaans aangegeven welke bevoegdheden en verplichtingen de executeur heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.