Hoe zit het met het loon van de executeur?


14 maart 2017

Vraag nummer: 50079

Welke onkosten mag een executeur in rekening brengen en dient dat bedrag in mindering gebracht worden op de te belasten en te verdelen nalatenschap?
Als de executeur 1% onkostenvergoeding krijgt is dat bedrag dan bij hem fiscaal belast?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het gaat om de kosten die de executeur in redelijkheid ter uitvoering van zijn taken heeft moeten maken. Daarvoor dient ook bewijs te worden overlegd (bonnetjes ed.).
De 1% is het wettelijk loon (indien daarvan bij testament niet van is afgeweken). Is de executeur tevens erfgenaam en handelt hij niet beroepsmatig, dan is in beginsel geen inkomstenbelasting over het loon verschuldigd. Wel kan er erfbelasting over verschuldigd zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.