executeur en rekening en veranwoording


30 mei 2005

Vraag nummer: 9255  (oude nummer: 5964)

De zoon is behalve erfgenaam tevens door de erflater benoemd als executeur testamentair en heeft de volledige administratie van zijn overleden moeder afgehandeld. Na controle is gebeleken dat de oorspronkelijk gedane aangifte voor het recht op successie misleidend was als gevolg waarvan de nalatenschap nu enige tienduizenden euro's positief (in plaats van negatief) blijkt te zijn. Hoe kunnen de andere twee erfgenamen zich ervan vergewissen dat er een eerlijke verdeling van de nalatenschap (hieronder begrepen het verekenen van eventuele schulden) plaatsvindt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De executeur is verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. Op deze wijze kunnen de erfgenamen de zaak controleren. Is er iets niet in de haak, dan staat de gang naar de rechter open.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.