Afhandeling nalatenschap


29 april 2014

Vraag nummer: 38204

Beste Heer,

Mijn moeder is vorig jaar april overleden en had testament, zuiver aanvaardt, genoeg saldo.
Nu als kind heb ik gezegd dat alles oneerlijk gaat en krijg ik geen enkele post meer van afwikkeling nalatenschap.
Vader is executeur als langstlevende en wordt verplicht gesteld om een boedelbeschrijving te maken, ook geen medewerking. gevraagd wat mijn vorderingen zijn van mijn moeder, ook hier krijg ik geen antwoord op.
Notaris hiervan op de hoogte gebracht maar die moet eerst de goedkeuring van mijn vader hebben voor hij mij informatie verstrekt.
Vraag: Kan ik mijn vader onder bewind stellen omdat hij als executeur totaal geen medewerking verleend en ook het testament van mijn moeder niet naleefd.
Hopen dat u hier een antwoord op heeft.
Hartelijk dank
Fam Bloem

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bewind is mogelijk in dit geval niet passend, maar wel heeft de executeur naast bevoegdheden ook bepaalde verplichtingen, die in de wet en het testament staan omschreven. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan mogelijk met tussenkomst van een rechter dat worden afgedwongen. Overigens is het inderdaad van harte aan te bevelen om een boedelbeschrijving te maken, zodat iedereen, ook later en ook ten opzichte van derden zoals de fiscus, weet 'waar het over gaat'.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.