belonining executeur testementair vóó'2003


5 juli 2013

Vraag nummer: 35007

De ET is in het testament benoemd in 1995 , erflater overlijdt in 1995.De ET voert zijn taken uit echter broer erflater is vruchtgebruiker en overlijdt na 2003. Is het erfrecht van vóór de regeling: 2,5 ontvangsten-1,5 uitgaven van toepassing voor de in 1995 benoemde ET?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich lijkt het duidelijk, daar het overlijden ruim voor 2003 zich heeft plaatsgevonden. Dat zou betekenen dat oud recht van toepassing is. Ik kan niet goed beoordelen of het einde van het vruchtgebruik nog onderdeel is van de taak van de executeur of dat de taken van de executeur al zijn beeindigd.U zou kunnen proberen om uw vraag ook te stellen bij de notaristelefoon.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.