Mag een executeur schenken?


26 september 2011

Vraag nummer: 26163

Ik ben executeur van de nalatenschap van mijn vader. We zijn achtergekomen dat hij een schuld heeft bij de belastingdienst die niet meer voldaan kan worden uit de boedel.
Nu heb ik heel veel spullen, kleding, servies etc die oud zijn en die wil ik schenken aan een kringloopwinkel. Mag dat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Schenken lijkt mij niet de juiste weg indien er veel schulden zijn. Ik kan me voorstellen dat eerst bezien moet worden hoeveel betreffende goederen nog waard zijn, hoe weinig ook. In die zin zou ook geen sprake zijn van een schenking indien blijkt dat ze geen waarde hebben en niet verkoopbaar zijn. Hoe dan ook moet u als executeur ook rekening en verantwoording afleggen dus is het goed dat u kan aantonen dat de juiste wegen zijn bewandeld. Voor de volldigheid en zekerheid raad ik u toch even aan uw notaris te raadplegen of de notaristelefoon te bellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.