codicil in aanvulling op testament rechtsgeldig?


14 januari 2004

Vraag nummer: 8370  (oude nummer: 3768)

Geachte heer, mevrouw,
voor mijn grootmoeder voer ik al sinds jaar en dag de administratie. Bij de aanschaf van hun laatste woning hebben mijn grootvader en grootmoeder beide een testament op laten maken op naam van de langstlevende. Mijn grootvader is inmiddels 20 jaar geleden overleden.
Omdat mijn grootmoeder ouder wordt (inmiddels 87) is zij gaan nadenken over wat er moet gebeuren na haar overlijden. Met haar dochter (mijn moeder) heeft zij als 20 jaar geen contact meer, met haar zoon wel maar die is mentaal niet in staat zaken te regelen. Ik ontdekte dat zij in oktober 2002 een brief heeft opgesteld waarin zij aangeeft dat ik haar zaken moet behartigen na haar overlijden als tentamentair executeur. Daarnaast heeft zij in de brief geschreven dat een aantal zaken (klokken) naar haar zoon moeten gaan.
Mijn vraag is of het rechtsgeldig is als zij, als het ware 'bovenop' haar testament, deze wensen heeft opgeschreven. Ik ben uiteraard bereid als testamentair executeur op te treden, maar wil ook niet in een wespennest terrecht komen.
Al jaren probeer ik mijn oma naar de notaris te krijgen, maar daarvan wil zij nog steeds niet weten omdat zij meent dat alles in het oude testament is geregeld. Het testament is standaard en geeft geen andere bepalingen. Hoe schat u de situatie in? Ik heb altijd aangegeven haar in raad en daad te willen blijven bijstaan maar voel niets voor extra onduidelijkheid tussen de in onmin levende broer en zus als enige erfgenamen. Kan ik ook weigeren?

vriendelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Voor 1 januari 2003 kon je een executeur aanwijzen in een codicil. Een codicil is een handschreven stuk, waarop de datum staat en de handtekening. Is dat er, dan is uw benoeming rechtsgeldig. U hoeft uiteindelijk overigens uw benoeming niet te accepteren, maar het is de vraag of dat verstandig is. Juist als er sprake is van een wespennest, dan kan het voor alle betrokken prettig zijn als er een executeur is.

U heeft gelijk als u uw oma beweegt om naar de notaris te gaan. Omdat uw oma een langstlevende testament heeft en haar man is overleden, zegt het testament eigenlijk niet zoveel meer. Ik wil niet zeggen dat er per se een nieuw testament gemaakt hoeft te worden, maar daarover praten bij een notaris kan zeer aan te bevelen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.