beeindig van executeurschap


28 april 2011

Vraag nummer: 24792  (oude nummer: 16668)

Alle taken zijn volbracht door de executeur testementair;
Hoe beeindig ik als enige erfgename , zijn functie?
Moet hiervoor de notaris ingeschakeld worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Strikt genomen zou in uw geval de taak van de executeur kunnen wijzigen bij 'gewone' voltooiing van de werkzaamheden, waarna het beheer ook kan eindigen door de goederen aan de erfgenamen ter beschikking te stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.