Executeursloon


17 november 2004

Vraag nummer: 8761  (oude nummer: 4978)

1 Als iemand vóór 1-1-2003 overleden is, geldt dan het executeursloon volgens het oude erfrecht of geldt dan de nieuwe regeling van 1% van de totale netto erfenis omdat de afhandeling na 1-1-2003 heeft plaats gevonden?
2 Indien een notariskantoor executeur is geworden inzake een nalatenschap en er zijn geen afspraken gemaakt over de executeursvergoeding. Kan dat kantoor dan afwijken van het executeursloon van 1 %?
3 Is het executeursloon inclusief of exclusief btw?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ingaande 1 januari 2003 zijn alle nieuwe bepalingen omtrent de executeur van toepassing dus ook het loon (mijns inziens). De executeur kan natuurlijk niet van het loon afwijken. Of BTW berekend wordt weet ik niet, maar ik denk van wel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.