Vraag 53952 Erfgenamen.


23 februari 2018

Vraag nummer: 53960

Geachte heer C. van de Griend.
Als de notaris, die een Verklaring van EXECUTELE afgeeft, de erfgenamen aanschrijft, schrijft hij dan ook een,volgens het testament door erflater, onterfd kind aan?
Graag uw reactie ontvangend, waarvoor hartelijke dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is niet gebruikelijk dat de notaris een onterfd kind aanschrijft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.