erven door neven


10 augustus 2007

Vraag nummer: 11195  (oude nummer: 9538)

geachte heer/mevrouw,

Tante is overleden, nicht is executeur testementair en heeft bijstandsuitkering. Ook achterneven erfen. Kan tante de erfenis 3 jaar niet opeisen terwijl de achternevedn hun deel graag willen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als executeur moet je natuurlijk wel aan de slag gaan en één en ander afhandelen. Wil of die je dat niet, dan zou de executeur via de rechter ontslagen kunnen worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.