Testamentair Executeur


17 december 2003

Vraag nummer: 8259  (oude nummer: 3602)

Mijn moeder (84) heeft destijds mijn naam doorgegeven alszijnde testamentair-exec. bij de notaris omdat ik de oudst in nederland levende zoon ben, ik heb nog een oudere zus in australie.
Ik heb nog nooit inzage gekregen in een eventuele nalatenschap, weet zelfs nog niet eens wie de notaris is.
Wat moet ik nu al weten mocht ik ooit voor het voldongen feit staan dat er iets gebeurt.?
Is de notaris al verplicht mij op de hoogt te brengen van eventuele stukken ?

Antwoord:

Geachte heer,

Zolang uw moeder nog leeft heeft u uiteraard strikt genomen geen recht op inzage in haar testament. Als het nog steeds de bedoeling is dat u als executeur zal optreden lijkt het mij wel verstandig dat uw moeder u inlicht over haar wensen en misschien zelfs al wat inzage geeft. Dit maakt het voor u wat makkelijker als u als executeur aan de slag moet. Een verplichting aan de kant van uw moeder is er niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn