loon executeur-testamentair


12 november 2004

Vraag nummer: 8744  (oude nummer: 4932)

per testamentaire boedelverdeling ben ik op 10-12-1999 benoemd tot executeur van LVerhoef,die overleed op 5-7-2000. Na overlijden van zijn vrouw op 21-11-2003 is mij pas gevraagd als e-t op te treden.welk loon geldt nu de 1% of volgens oude regeling de 2,5-1,5 %

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voorzover ik kan nagaan bepaalt het overgangsrecht dat de nieuwe wet van toepassing is vanaf 1 januari 2003 t.a.v. de benoeming van een executeur van vóór 1 januaru 2003. Ik zou dus zeggen dat 1% het loon is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.