Loon bij overlijden executeur


23 september 2008

Vraag nummer: 11981  (oude nummer: 11305)

In een nalatenschap is de executeur overleden voor dat de nalatenschap kon worden afgerond. De executeur heeft geen beroep gedaan op uit te keren loon voor zijn werkzaamheden. Hebben erfgenamen van de executeur recht op alsnog uit te keren loon van de overleden excuteur uit de oorspronkelijke nalatenschap?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar denk van wel omdat de erfgenamen alle rechten en plichten overnemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.