voorlezen testament


17 januari 2004

Vraag nummer: 8384  (oude nummer: 3796)

L.S. de broer van mijn moeder overleed onlangs. hij was niet getrouwd, zonder kinderen. Mijn moeder was een van zijn zes broers/zussen. Een neef van mijn overleden oom is aangewezen als executeur voor het bezit van mijn oom. Na de begrafenis is hij begonnen de goederen op te ruimen/verdelen. Aan de broers/zussen is het testament niet voorgelezen noch meegedeeld wat er met de spullen gaat gebeuren. Mijn vraag is: is dit een normale gang van zaken? Ook heeft hij niet meegedeeld wanneer hij het huis zal sluiten (huurhuis). Hiermee voelen de broers en zussen zich emotioneel buiten spel gezet, ze waren allemaal erg "close" en hebben het gevoel dat ze niet op een waardige manier een afsluiting hebben kunnen maken. Al was er alleen maar een briefje/telefoontje geweest wanneer hij het huis zou opruimen en sluiten, zou dat voor hen genoeg zijn geweest. Gaat de neef hier zijn boekje te buiten of is hij alleen maar ongevoelig? Graag hoorde ik uw mening hierover.
P.Lai

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het voorlezen van een testament gebeurt niet vaak in de praktijk. Dit is voorbehouden aan speelfilms.

Het is in het algemeen zo dat de executeur inlichtingen moet verschaffen en ook rekening en verantwoording moet afleggen aan de erfgenamen. Een testament kan mogelijk anders bepalen, maar veel van deze verplichtingen zijn dwingend recht (waarvan dus niet kan worden afgeweken).

Aan de andere kant is een executeur er juist om vaart achter te zaken te zetten en te houden en is de executeur benoemd in het vertrouwen dat hij één en ander op een zuivere en correcte wijze zal afhandelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.