afwikkeling nalatenshchap


15 juni 2003

Vraag nummer: 7923  (oude nummer: 2752)

mijn zwager is aan gesteld door wijlen mijn moeder.Kan ik met toesteming van de andere erfgenamen hem een geldelijke vergoeding geven.Als het mogelijk is uit is de beste gang van zaken o.avan het totale erfenis maar zo dat hij er geen belasting over moet betalen.Of zijn er andere mogelijk heden.DE reden van de vraag is ook nog hij is dezwager van wijlen mijn zuster dus hij erft zelf niets maar zijn kinderen. Graag een sugestie bij voorbaat hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

U schrijft dat uw zwager is aangesteld. Mij is niet helemaal duidelijk als wat of wie hij is aangesteld. Uit de rest van uw vraag zou ik kunnen opmaken, dat uw zwager is aangesteld als executeur. Ik ga er vanuit dat dit zo is.

Een executeur heeft volgens de wet recht op vergoeding van zijn onkosten. Tevens heeft de executeur recht op loon. Dit is zo tenzij uw moeder anders heeft bepaald.
Het loon van de executeur bedraagt 1% van het vermogen van de nalatenschap van uw moeder (tegoeden minus schulden). Maar ja, hij moet daar wel belasting over betalen. Dit is niet het successierecht, maar wel inkomstenbelasting. Als het tegen zit, kan dit dus nog weleens hoger uitvallen dan het successierecht. Ik kan daar helaas niets aan doen. Uw zwager heeft daarbij ook aangifteplicht.

Suggesties kan ik u dus ook eigenlijk niet doen. Het enige zou zijn dat hij het executeurschap niet aanvaardt en dat de erfgenamen het samen oplossen. Daarmee valt uw zwager er helemaal tussen uit.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.