Controle over een executeur


5 juli 2021

Vraag nummer: 63267

Als de erflater in zijn testament een executeur heeft benoemd (b.v. een notaris) en er geen ergenamen zijn, wie controleert dan of deze persoon correct werkt/gewerkt heeft en hoe wordt zijn rekening betaald?
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De executeur handelt namens de erfgenamen, dus er zullen wel erfgenamen zijn. Er moet ook rekening en verantwoording worden afgelegd aan de erfgenamen. Indien er geen erfgenamen in een testament zijn benoemd, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE