Wat is het tarief van een testamentair executeur?


16 november 2018

Vraag nummer: 56692

Wat is een gebruikelijk tarief voor een notaris.
Is het verder gebruikelijk dat er naast het tarief nog een kantoor opslag gerekend wordt en zo ja hoeveel procent

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er is sprake van een wettelijk loon indien niet in een testament anders is bepaald.
Indien een notaris is aangewezen als executeur, is doorgaans in het testament bepaald dat een gebruikelijk uurtarief van toepassing is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.