loon executeur


13 september 2004

Vraag nummer: 8649  (oude nummer: 4645)

De wet regelt dat het loon van de executeur 1% van de nalatenschap is. Dat betekent dat als iemand 1 miljoen euro nalaat het loon € 10.000,00 zou zijn en bij een nalatenschap van € 50000,00 "slechts" € 500,00. Dit terwijl de eerste nalatenschap voor de executeur veel minder werk betekent dan de tweede. Mijn vraag is dus is er zoiets als een redelijk bedrag?

Antwoord:

Geachte heer,

Onmogelijk is (door de wetgever) uit te maken wat een redelijk bedrag is. U vraag is echter helemaal juist. Daarom is het (vind ik) bij de benoeming van een executeur zeer belangrijk om ook het loon van de executeur vast te leggen.

Als het goed is is de erflater degene die het meeste kijk heeft (of zou moeten hebben) hoeveel werkzaamheden één en ander met zich mee zou brengen en welke beloning daar tegenover staat.

Naast het loon heeft de executeur ook recht op onkostenvergoeding, maar dit terzijde. Het loon is overigens belast met Inkomstenbelasting, maar dit ook terzijde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.