executeur testamentair


16 september 2005

Vraag nummer: 9477  (oude nummer: 6457)

Ik ben erfgename en binnenkort zal de nalatenschap afgehandeld worden.
Moet ik bij afhandeling van een nalatenschap ervan uitgaan dat de executeur testementair te goeder trouw de zaak afhandelt of krijg ik een verantwoording van de afhandeling? Wat te doen in het geval ik de zaak niet vertrouw?
B.v.d. voor uw reactie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U moet ervan uitgaan dat de executeur te goeder trouw handelt maar u heeft als erfgename ook recht op een goede rekening en verantwoording en kan de executeur ook daarop aanspreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.