onkostenvergoeding erfgenamen


13 mei 2008

Vraag nummer: 11715  (oude nummer: 10693)

Mijn broer is overleden. Hij had geen testament. De erfenis is verdeeld tussen mij en de kinderen van mijn overleden zus. Een van die kinderen is executeur testamentair. Hij en de andere kinderen hebben het huis van de overledene leeggeruimd. Dat was een hele klus. Vandaar dat ik ze heb voorgesteld daarvoor een derde in te schakelen ten laste van de erfenis. Daarvan wilden ze niet weten en hebben zelf het werk verricht. Nu, in de eindfase van de afrekening, stellen zij ineens voor dat hun werk betaald wordt en willen van mij 4.000 euro uit mijn erfdeel hebben. Ook de executeur testamentair dus. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik hiertegen doen? Alvast mijn dank voor uw antwoord.

J.W. van Eeden

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De executeur heeft recht op een wettelijk loon tenzij in het testament anders is bepaald. Of er daarnaast nog ruimte is voor een onkostenvergoeding hangt van de omstandigheden af. De andere erfgenamen kunnen lijkt mij niet zomaar een onkostenvergoeding claimen al was het maar alleen al omdat ze strikt genomen niet bevoegd waren (in beginsel).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.