Bevoegdheden executeurs


13 juni 2006

Vraag nummer: 10364  (oude nummer: 8111)

Weledelgestrenge heer,

In het testament van een overleden oom zijn tot uitvoerster van zijn uiterste wilsbeschikkingen, regelaar van zijn uitvaart en vereffenaar van zijn nalatenschap, met de macht van bezit en beheer, voor de duur van de algehele afwikkeling van zijn nalatenschap 3 van zijn zusters benoemd (allen voornoemd, tezamen).

Mijn vraag is thans de volgende . Een van de zussen heeft hiervan afgezien en de overige 2 een volmacht gegeven.
Is dit mogelijk, omdat er duidelijk het woord "tezamen" staat. Moet in dit geval deze volmacht niet als een weigering gezien worden? Of is er uberhaupt geen ruimte tot het verlenen van een volmacht. Hebben de 2 overige executeurs nu dan nog wel de rechten die hun volgens het testament toekomen?

Daarnaast hebben deze 2 executeurs eigenmachtig een feitelijke uitvoerder (nota bene de man van een van hen) ingeschakeld, die wel alles regelt maar zich verschuilt achter het feit dat hij ook slechts namens de executeurs handelt. De executeurs laten echter niets van zich horen en deze man weigert zelfs informatie te verschaffen waarom gevraagd wordt (bijvoorbeeld inzage in de financiele administratie etc.)

Van een op handen zijnde verkoop van een onroerende zaak heeft hij de erven niet geinformeerd, maar confronteert ze rauwelijks met een uitonderhandelde voorlopige koopovereenkomst.

Graag zou ik van u willen weten wat nu wel of niet mag en of dit voldoende grond biedt om de kantonrechter te verzoeken de executeurs uit hun taak te ontheffen.

Met dank en vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Tja, da's lastig. De executeurs moeten het doen zoals de erflater dat gewenst heeft. Ik weet het niet zeker, maar mij lijkt dat een volmacht op zich wel mogelijk is. Als een executeur het niet doet zoals behoort dan zou dat reden kunnen zijn om de rechter in te schakelen. Of het afdoende reden is, zou ik u niet kunnen vertellen, daar is de huidige wetgeving nog te nieuw voor.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.