informeren erfgenamen


4 september 2008

Vraag nummer: 11941  (oude nummer: 11219)

Onze vader, die al weduwnaar was, is overleden. Wij zijn met drie zussen waarvan er 1 is aangewezen als executeur bij testament. De overige twee erfgenamen horen of zien al ruim een half jaar niets van de handelingen en stappen die de executeur zet. Ondanks diverse verzoeken geeft zij als antwoord dat nadat alles is afgehandeld zij ons een verslagje zal doen. Hebben de erfgenamen recht op tussentijdse informatie over haar handelen m.b.t. de afwikkeling?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zeker en zo mogelijk zou je één en anders via de kantonrechter wat meer onder druk kunnen zetten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn