overlijden execureur testementair


30 december 2007

Vraag nummer: 11446  (oude nummer: 10015)

Mijn vader heeft mij benoemd tot executeur testementair. Hijzelf is e.t. voor de nalatenschap van zijn overleden vrouw (mijn stiefmoeder) Het is de verwachting dat mijn vaer binnen 2 maaden overlijdt en de nalatenschap nog niet afgehaneld heeft. Wie wordt er na het overlijden van mijn vader verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalaatschap van mijn stiefmoeder?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wellicht dat in het testament van uw stiefmoeder hiervoor een regeling is, anders eindigt het executeursschap bij het overlijden van de executeur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.