Executeur beroept zich wel op zijn recht maar verzaakt zijn plicht


13 juli 2016

Vraag nummer: 46801

zonder medeweten van mij ( ik ben onterfd maar heb wel de erfenis aanvaard) ¨verhuurt¨ de executeur het appartement (wat het grootste deel van de erfenis is) aan een mede-erfgenaam. ik kom daar na geruime tijd (ca 1 jaar) achter en wijs de executeur op het feit dat hij mij daarvan op de hoogte had moeten brengen (informatieplicht v/d executeur) . Hij beroept zich op zijn recht om deze verhuring uit te voeren (dat klopt m.i.) en zegt dat hij mij op grond daarvan (wets artikel kan ik geven ) niet op de hoogte moest brengen. maar dat bestrijd ik : wat kan ik verder doen dan protesteren tegen deze handelswijze ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien u bent onterfd, dan bent u neem ik aan geen erfgenaam en wordt u dus ook in die zin niet vertegenwoordigd door de executeur. Ook zou de informatieplicht die jegens erfgenamen er is, mogelijk dus ook niet van toepassing zijn als je geen erfgenaam bent. Wel heeft een legitimaris die geen erfgenaam is jegens een executeur recht op inzage en een kopie van bescheiden die betreffende legitimaris voor de berekening van zijn vordering/LP nodig heft.
De executeur voert de wil van de erflater uit. Verhuren zou lijkt mij dan slechts aan de orde zijn indien dat uit het testament voortvloeit.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.