succesierecht op inboedel en legaten


24 juni 2008

Vraag nummer: 11836  (oude nummer: 10949)

Indien daartoe bevoegd kan de executeur successiebelasting afdragen/inhouden op het legaat. Voor het overige moet de verkrijger betalen (tenzij anders is bepaald).

Wat betekend ' indien daartoe bevoegd ? Is dit : ' aangewezen zijn als zodanig in testament, door erflater' ?
Of is (dit ten allen tijde) het besluit van een notaris, naar wet en inzicht ?
Of zijn er andere mogelijkheden open (bij wet, standaard ?)

Bedankt alvast voor uw uitleg

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de wet heeft de executeur de taak (tenzij een testament afwijkend bepaalt) schulden van de nalatenschap te voldoen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.