executeur


15 september 2008

Vraag nummer: 11962  (oude nummer: 11265)

Geachte heer/mevrouw,
Mijn ouders zijn nu beide overleden.In het testament hebben zij 2 personen aangewezen/gevraagd als executeur op te treden .Tevens hebben zij een derde benoemd voor het geval iemand de benoeming niet aanvaard.
Beide aanvaren de opdracht ,maar een van de twee tekend een volmacht voor haar dochter.Dit is geheel tegen de wens van de ouders.Waarom hebben zij anders een derde gevraagd een broer van de 2 zussen .Moet ik dit accepteren??

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan indien de bevoegdheid is gegeven om een ander in jouw plaats als executeur te stellen. Ik kan niet beoordelen of die bevoegdheid er is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.