Passeren executeur


21 september 2004

Vraag nummer: 8665  (oude nummer: 4678)

Kan iemand de testamentair executeur passeren en overgaan tot het afhandelen c.q. regelen van crematie, nalatenschap e.d.? Ziet de notaris er op toe wie bij codicil -oude stijl- is aangewezen indien er geen executeur is aangewezen bij testament?

Hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de executeur ook is benoemd tot verzorger van de uitvaart, dan kan die in beginsel uiteraard niet gepasseerd worden. Indien de executeur niet adequaat handelt dan zou dat reden kunnen zijn om hem (via een rechter) te ontslaan van zijn functies. Gezien de korte tijd die er maar is voor de uitvaart, gaat het erom dát het gebeurd.
Maar nogmaals: is de executeur rechtsgeldig benoemd, aangewezen als verzorger van de uitvaart en doet hij (zij) wat hij moet doen, dan kan die uiteraard niet gepasseerd worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.