executeur


29 januari 2004

Vraag nummer: 8448  (oude nummer: 3898)

De heer H (72) is getrouwd met mevr L (87). L is opgenomen in een verzorgingstehuis en is dementerend en handelsonbekwaam.
R is in een codicil als executeur aangewezen. (niet in testament). Is dat rechtsgeldig?
a. wat gebeurt er/dient er te gebeuren als H als eerste overlijdt?
b. in hun testament zijn als erfgenamen aangewezen: 1. de kinderen van H's zuster voor 50% en 2. de kinderen van L's - inmiddels overleden - zuster voor 50%. De zuster van H, wordt niet genoemd. Kan/mag dat? Is dat 'onterven'? Met dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voor 1 januari 2003 kon benoeming van een execteur inderdaad in een codicil.

Wellicht is zijn echtgenote op grond van de wet enig erfgenaam en erven de kinderen van de zuster op grond van het testament pas als H en L er allebei niet meer zijn.

Iedereen kun je onterven, dus ook zusters.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn