Wanneer moet het erfdeel overgemaakt worden


1 december 2005

Vraag nummer: 9762  (oude nummer: 6971)

Mijn tante is de executeur van het testament van mijn overleden oom. Alles is nu geregeld en de aangifte successierechten is ingestuurd en goedgekeurd. De successierechten moesten voor 21-11-2005 zijn betaald wat ook is gebeurd. Daarmee is alles afgerond. Is executeur verplicht om de erfdelen na betaling van successierechten zsm aan de erfgenamen over te maken?

Antwoord:

Geachte heer,

Lijkt mij wel. Ik zou zeggen, maar een definitieve rekening en verantwoording, laat alle erfgenamen deze voor accoord tekenen met opgaaf van het rekeningnummer en betaal uit.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.