Executeur


27 augustus 2003

Vraag nummer: 7994  (oude nummer: 2972)

Hoeveel executeurs kan men aanstellen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet spreekt over een executeur of twee of meer executeurs. Dus eigenlijk zijn er geen beperkingen. Als er meerdere executeurs zijn, dan is ieder in principe zelfstandig bevoegd, tenzij het testament anders bepaalt. Iedere executeur kan bijvoorbeeld een eigen taak hebben. Het wordt echter preciar als er overlappende taken zijn. Dan wordt de kern van het executeurschap, te weten slagvaardige afwikkeling van de nalatenschap, ernstig onder uit gehaald.

Kortom, het kan wel, maar het is de vraag of het verstandig is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.