Wat te doen als de executeur laat niets van zich horen?


29 maart 2018

Vraag nummer: 54435

Mijn moeder is in september overleden. Mijn zus, met wie ik geen contact meer heb, is executeur. Via de notaris heb ik vernomen dat ik recht heb op een legitieme deel vd erfenis van mijn moeder en recht heb op het deel van mijn vader. Mijn zus onderneemt geen enkele actie om deze aan mij uit te betalen. Ik heb haar een brief gestuurd met de vraag hoe de stand van zaken is en wanneer zij denkt het e.e.a. afgehandeld te hebben. Ik heb haar vier weken de tijd te geven om te reageren. Ik hoor helemaal niets. Wat voor stappen kan ik ondernemen en kan ik rente vragen over het legitieme deel nu zij niets van zich laat horen? Berekening van de vordering is al bekend. Daar kan het niet aan liggen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De executeur is gehouden om informatie te verstrekken. Mogelijk kunt u eerst via een aangetekend schrijven daarom vragen. Blijft informatie dan nog steeds uit, dan zou u eventueel informatie kunnen afdwingen via de rechter. Misschien goed om eens langs uw notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.