loon van de executeur.


25 januari 2010

Vraag nummer: 13409  (oude nummer: 14890)

Er zijn 2 executeurs in het testament benoemd. Hebben zij beiden recht op het loon van 1 procent? of moeten zij samen delen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De wet gaat uit van het delen van het loon, tenzij in een testament anders is bepaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.