in testament aangeven dat de erfgenamen zelf afdracht erfbelasting moeten doen.


18 april 2016

Vraag nummer: 45884

Geachte heer, mevrouw, Dank voor uw antwoord. De notaris zou van deze mogelijkheid kunnen weten, toch. Het gaat om de wens van de erflater. Op advies van de notaris zou hij moeten kunnen kiezen om in het testament te vermelden dat de executeur de erfbelasting van de erfgenamen te betalen of dat de erfgenamen dit zelf moeten afdragen aan de belastingdienst. Hij wil weten of het correct is dat de erfgenamen, indien op het aangifte formulier juist aangegeven is, zelf de erfbelasting aan de belastingdienst moeten betalen. Dus of het juist is dat deze mogelijkheid correct is.
Dank voor uw reactie en met vriendelijke groet.


--------------------------------------
Vraag nummer: 45870
Geachte heer, mevrouw,
Begrijp ik het goed dat ik, als executeur testamentair de erfbelasting aangifte moet doen.
Volgens de belastingtelefoon kan ik op het aangifteformulier aangeven dat de erfbelasting door de legatarissen zelf naar de belastingdienst betaald moeten worden.
Dit staat er in een aangifte erfbelasting:"iedere erfgenaam betaald voor zichzelf de erfbelasting.Iedere erfgenaam krijgt een eigen aanslag en acceptgirokaart".
Mijn notaris zegt dat de executeur testamentair de aanslag moet betalen en in mindering moet brengen op het legaat. Wie heeft er gelijk?
dank voor uw reactie en met vr. groet.
--------------------------------
Antwoord:
Geachte heer/mevrouw,
Ik zie geen reden om van het advies van uw notaris af te wijken.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De executeur is gehouden de aangifte te verzorgen en moet er ook voor zorgen dat de erfbelasting wordt betaald. Vandaar dat het van harte aan te bevelen is pas de netto legaten uit te keren nadat de erfbelasting is voldaan of deze erfbelasting in te houden. Dat is naar ik aanneem ook het advise van de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.