executeur


10 november 2005

Vraag nummer: 9684  (oude nummer: 6846)

mijn moeder woont in Spanje, heeft echter de nederlandse nationaliteit. Heeft een Spaans testament.Er is een executeur aangesteld. Deze controleert nu haar administratie, omdat mijn moeder vergeetachtig wordt. Hij heeft ook machtigingen bij bank en giro.
Is deze executeur verplicht om mij inzicht en uitleg te geven in de acties die hij onderneemt t.a.v. de financieen van mijn moeder?
En wat is een normaal uurtarief voor deze werkzaamheden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een executeur treedt pas op na overlijden. In het testament waarin hij wordt benoemd, staat ook de beloning.
Het wettelijke loon is 1% van de nalatenschap.

Daarvoor (tijdens leven) is in beginsel sprake van een volmacht, bewind of curatele. Ook daarvoor is de beloning niet eenduidig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.