Codicil en executeur


16 december 2005

Vraag nummer: 9807  (oude nummer: 7076)

In het codicil staan 2 executeurs vermeld. Er is ook een testament en 5 erfgenamen. Mogen de erfgenamen van het codicil afwijken en/of codicil verwerpen en zelf een executeur of een gevolmachtigde aanwijzen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien rechtgeldig gemaakt en de executeur benoemd, dan is er op zich niet zoveel inspraak meer voor de erfgenamen. Uiteraard is wel van belang welke bevoegdheden de executeur heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.