Wat is minimale verplichting inzage rekening en verantwoording?


12 juli 2018

Vraag nummer: 55624

Geachte heer van Griend,
Binnen de familie vindt op dit moment de afwikkeling van de nalatenschap van mijn oma plaats.

Periodiek ontvangen erfgenamen hierbij een tussentijdse beschrijving van de boedel (bezittingen en schulden) en de posten welke nog niet goed in te schatten zijn. Hierbij zijn tevens de bankmutaties inzichtelijk gemaakt in de vorm van een uitgaven/inkomsten overzicht.

Een erfgenaam heeft een verzoek gedaan aan de executeur om bankafschriften (van voor en na het overlijden) digitaal te ontvangen. De executeur heeft hierop aangegeven dat deze niet in de gelegenheid is de stukken te digitaliseren, maar dat deze ter inzage aanwezig zijn op de thuislocatie van de executeur.
Kunt u mij informeren over de toereikendheid van de vervulling van de taak als executeur? Wat zijn de minimale informatie eisen en op welke wijze dienen deze minimaal ter inzage aangeboden worden aan de erfgenamen?

Alvast bedankt voor uw reactie.

MvG R. Tholen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De wet geeft aan dat de executeur verplicht is erfgenamen inlichtingen te verschaffen omtrent de uitoefening van zijn taak. Ik kan niet beoordelen of dat ook digitaal moet, maar dat lijkt mij wellicht wat te ver gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.