Boedelverdeling met executeur


22 maart 2005

Vraag nummer: 9157  (oude nummer: 5752)

Mijn zus is aangewezen als executeur. Na het verdelen van de inboedel op papier,heeft zij ons schriftelijk gezegd dat wij de inboedel pas op mogen halen na de verkoop van het appartemant van mijn overleden vader .Ik heb mijn handtekening hieronder gezet ,maar mijn andere zuster niet. Nou moeten wij morgen het appartement gaan schoonmaken.En wiilen wij als we de keuken en badkamer gaan schoonmaken al het een en ander inpakken en meenemen ,omdat dit praktisch gezien beter werkt dan weer terug te zetten. Ik heb dit door gemaild naar mijn executeur.Maar zij verbied dit ons. Staat zij in haar recht.Ik heb duidelijk aan gegeven dat het alleen om de spullen gaat die mij zijn toegewzen en alleen de spullen die de verkoop niet zullen belemmeren ,het appartement blijft gemeubileerd het gaat alleen om wat servies en keuken gerei.die in de weg liggen met schoonmaken. Wat zijn de gevolgen als ik gewoon enkele spullen die mij zijn toegewezen meeneem. Wat voor akties kan zij dan ondernemen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mij lijkt tussen tussen mensen in het algemeen en erfgenamen in het bijzonder (zeker als het gezinsleden zijn) toch enige flexibiliteit moet kunnen zijn. Het gaat er niet altijd om of iemand formeel gelijk heeft. Het gaat er ook inderdaad om wat praktisch is.

Wat formeel geldt kan ik u niet zeggen omdat ik niet weet welke bevoegdheden uw zuster als executeur heeft gekregen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.