kosten executeur aftrekbaar ?


19 januari 2004

Vraag nummer: 8398  (oude nummer: 3815)

Mijn vrouw is vorig jaar juni overleden,in haar testament ben ik aangesteld tot uitvoerder om o.a. haar nalatenschap tot effenheid te brengen.
In diverse publicaties lees ik dat de beloning en of kosten van de executeur 1% van de nalatenschap is of anders bepaald.
In de toelichting bij de aangifte voor de successie- belasting is aangegeven dat niet aftrekbaar van de
nalatenschap o.a. de executeurskosten.
Vraag: volgens de wet mag er 1% gerekend worden, maar deze kosten zijn volgens de belasting niet in mindering te brengen, wat is juist.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het wettelijk loon van de executeur is vanaf 1 januari 2003 1% van het nagelaten vermogen. De testateur kan overigens anders bepaald hebben bij de benoeming.

Het loon van de executeur komt ten laste van de nalatenschap, maar is geen aftrekpost voor de successie. Wat is zegt is dus juist.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn