executeur en curator


30 mei 2009

Vraag nummer: 12686  (oude nummer: 13114)

executeur is door vader benoemd enkele jaren geleden.
executeur is zijn belastingadviseur.
I.v.m. alzheimer dient nu ook een curator benoemd.
Voorstel is om dit ook door executeur te laten doen.
Zijn er wetten en / of regels die dat beletten of onwenselijk maken?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nee hoor, het oordeel wie curator wordt, is overigens aan de rechter. Verder heeft een executeur (dus na overlijden) de plicht tot het geven van informatie en afleggen vanrekening van verantwoording.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.